Kerkdienst

14 maart

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Youth Alpha. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Veertig dagen
Votum en vredegroet
LB 561 O liefde die verborgen zijt
Wet
GK 243 Heer ik kom tot U
Gebed
Schriftlezing Galaten 3: 15 – 24
Verkondiging
Ps. 119: 1, 3
Dankgebed
Collecte
Opw. 244 Welzalig de man
Zegen
Vrede van God

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.