Kerkdienst

7 maart

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte: Connect, 2e collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Amazing Grace
Votum en vredegroet
LB 558 Jezus om uw lijden groot
Gebed
Schriftlezing Galaten 3: 1 – 14
Verkondiging
Opw. 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem
Geloofsbelijdenis
GK 237 God enkel licht
Dankgebed
Collecte
LB 885 Groot is uw trouw o Heer
Zegen
Jezus is de weg (Een spoor van liefde)        

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.