Kerkdienst

28 februari

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Van de Kamp (emeritus)
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Openingsbelijdenis en zegengroet
Psalm 16a GK Mijn God, ik kom naar U
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 12:22-37
Tekst: Matteüs 12:43-45
Preek Thema: Wie is de Heer van jouw leven?
Opw.623 Laat het huis gevuld zijn
De Tien Woorden
Gezang 473:1.2.9.10 LvdK Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Gezang 95:1.2.3 LvdK Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Zegen        

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.