Kerkdienst

16 februari

14:30-15:45u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Van Rijswijk (Bedum)
Collecte: Kerk

Liturgie

Votum
Vrede-/zegengroet
Ps. 133: 1, 2 (nieuwe psalmberijming)
Gebed
Ef. 2:11-22
Ps. 23: 1, 2, 3 De Here wil mijn trouwe herder wezen
Preek
LB 968: 1, 2 De ware kerk des Heren
Apostolische geloofsbelijdenis icm art. 27 NGB
LB 968: 4, 5 In ’t woeden aller tijden
Gebed
Collecte
LB 240: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.