Kerkdienst

21 februari

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Stichting Sun. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

In het kruis zal ik eeuwig roemen
Votum en vredegroet
LB 536 Alles wat over ons geschreven is
Wet
Ps. 25: 2, 6 (LB)
Gebed
Schriftlezing Galaten 2: 11 – 21
Verkondiging
Ps. 1 (Psalmproject)
Dankgebed
Collecte
LB 538 Een mens te zijn op aarde
Zegen
Aan uw voeten Heer (40dagen project – Een spoor van liefde)

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.