Kerkdienst

16 februari

9:30-10:45u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Leeftink (Assen-Peelo)
Collecte: Kerk

Liturgie

Votum + Zegengroet gezongen op de melodie van SELA (zie bijlage)
Zingen: GK06 Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 (‘Juicht, alle volken, prijs de Heer!’)                             
Gebed
Zingen: GK06 Gezang 132 : 1, 2, 5 (‘Dank U voor deze nieuwe morgen’)
Kinderen naar kinderkring
Preek aan begin (bijbelgedeeltes tijdens preek)
Zingen: Opwekking 249 (‘Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan’) – vers 1, refr., vers 2, refr. 2x 
Tien Geboden volgens jongerenversie (zie bijlage)
Zingen:  GK06 Gezang 161 : 1, 2, 3, 4  (‘Heer, U bent mijn leven’) 
Gebed
Collecte
Zingen:  Opwekking 354 : 1, 2, 3 (‘Glorie aan God’)
Zegen Amen:  Opwekking 602 : 1, 2, 3 (‘Vrede met God’)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.