Kerkdienst

26 september

9:30u kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: St. Present (tijdcollecte + financieel). Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.