Kerkdienst

14 februari

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

De kerk van alle tijden (LEV)
Votum en vredegroet
Ps. 146
Gebed
Schriftlezing Galaten 2: 1 – 10
Verkondiging
Opw. 705 Toon mijn liefde
Geloofsbelijdenis
Dankgebed
Collecte
GK 185 Heer wij loven en aanbidden U
Zegen
Hoe mooi en hoe heerlijk (Opw. 767/Ps.133)

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.