Kerkdienst

19 september

9:30u kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. De Vries (Bedum)
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

votum en zegengroet
zingen De Nieuwe Psalmberijming 33:1.6 (‘Juich voor de HEER om Hem te loven…’)
wet
zingen  Gereformeerd Kerkboek (’06!) gezang 103:1.4.5.8.9 (‘O, Schepper, Geest, woon in uw kerk…’)
bidden
lezen Lucas 5,17-39
zingen Weerklank gezang 21 [melodie: psalm 87]
tekst Lucas 5,36-39
preek
zingen Liedboek (’13) 907:1.3.4 (‘Jezus, mijn verblijden’)
plusgroep
collecten
zingen De Nieuwe Psalmberijming 92:1.5.6 (‘Goed is het U te danken…’)
zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.