Kerkdienst

22 november

Kerk & online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet 
GK 177 Heer, U bent mijn leven 
Gebed 
Schriftlezing
– 2 Timoteüs 3 
– Mattheüs 10: 5 – 33 
GK06 119: 3, 4, 5 God houdt zijn kerk in leven  
Verkondiging nav Mattheüs 5: 10 
Opw. 689 
Gedachtenis 
Vandaag – Kinga Ban 
Dankgebed 
Collectemoment 
Opw. 798  
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.