Kerkdienst

26 januari

14:30-15:45u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte: 1e Zending, 2e Kerk

Liturgie

Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
GK06 161 / GK17 177  Heer, U bent mijn leven
Gebed
Leeronderwerp Schepping
NGB art. 12a
NGB art. 2
Schriftlezing Psalm 104
GK06 148: 1 – 4 / NLB 8b: 1 – 4   Zie de zon, zie de maan
Onderwijs
Ps. 8: 1 – 6 
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
LvK 21: 1, 4, 7 / NLB 146c Alles wat adem heeft
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.