Kerkdienst

15 november

kerk & online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Youth Alpha. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet 
Ps. 122: 1, 3 
Wet 
Ps. 19: 5, 6 
Gebed 
Schriftlezing:
– Romeinen 12 
– Mattheüs 5: 38 – 48  
LB 989 
Verkondiging nav Mattheüs 5: 9 
LB 1010 
Dankgebed 
Collectemoment 
Opw. 58 
Zegen 

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.