Kerkdienst

29 augustus

9:30 kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Groningen Mission, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 25: 2, 6
Gebed
Schriftlezing Galaten 5: (1) 13 – 25
Kindmoment
Ik wens je
Verkondiging
God en God alleen
Geloofsbelijdenis
LB 239: 7
Dankgebed
Collecte
LB 841
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.