Kerkdienst

18 oktober

kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Connect. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet 
LvK 381 Het nieuwe daglicht staat ons borg 
Wet 
Ps. 86: 1, 2 
Gebed 
Schriftlezing 1 Matteüs 9: 1 – 13 
Schriftlezing 2 Lucas 10: 25 – 37  
Jezus die ons is voorgegaan 
Tekst Matteüs 5: 7 
Verkondiging 
GK06 Gez. 47: 3, 4, 5, 6 Mijn ziel verheft Gods eer. 
Dankgebed 
Collectemoment 
LvK 440 Ik heb de vaste grond gevonden 
Zegen 

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.