Kerkdienst

19 januari

14:30 - 15:45u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte: Diaconie

Liturgie

Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
GK06 179a / GK17 175b (beurtzang)
Gebed
Leeronderwerp   HC 9
Artikel 1 NGB
Schriftlezing: Jesaja 40: 9 – 31 
Ps. 62: 1, 3, 6
Onderwijs
Luisterlied
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
LvK 434: 1 – 4 / NLB 868: 1 – 4 
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.