Kerkdienst

31 januari

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Jeugdwerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Ps. 67 De Here God zij ons genadig
Votum en vredegroet
Opw 369
Gebed 
Schriftlezing Galaten 1: 1 – 12
LB 723
Verkondiging
Opw. 428
Dankgebed
Collecte
LvK 423
Zegen
Opw. 614

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.