Kerkdiensten vanaf 6 juni

Vanaf 5 juni ontstaat er weer meer ruimte in de samenleving door een aantal aangekondigde versoepelingen in het openingsplan. Het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) heeft naar aanleiding daarvan een nieuw advies gepubliceerd. In de eredienst mogen 60 mensen bijeenkomen. Of tot 15% van de capaciteit als de kerk meer dan 300 zitplaatsen telt; voor … Meer lezen

Kerkdiensten vanaf 20 december

Maandagavond heeft onze minister-president een toespraak gehouden, het is duidelijk dat het ter bestrijding van de covid-19 pandemie noodzakelijk is voor de periode tot 19 januari a.s. extra maatregelen te nemen. Ook kerken wordt geadviseerd nadrukkelijk hieraan een bijdrage te leveren. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de kerkenraad besloten, eerst tot zondag 17 januari, geen … Meer lezen

Kerkdiensten vanaf 11 oktober

Naar aanleiding van de nieuwe beperkingen die de overheid heeft afgekondigd, hanteren we voor de diensten vanaf zondag 11 oktober een maximum van 30 personen.  Aanmelden voor de dienst kan via de Scipio-App (gemeenteleden) of door een e-mail te sturen aan koster@gkvhoogkerk.nl. U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt … Meer lezen

Kerkdiensten vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli willen we ook niet-gemeenteleden weer in de gelegenheid stellen diensten bij te wonen. Dit zullen (voorlopig tot zondag 16 augustus) alleen morgendiensten zijn, welke beginnen om 9 uur. Het is vooralsnog verplicht om je vooraf aan te melden voor een kerkdienst, zodat we in overeenstemming met de overheidsregels toezicht kunnen houden op … Meer lezen

Kerkdiensten tot 1 juli (update)

Na overleg heeft de kerkenraad besloten de richtlijnen van de RIVM in acht te nemen. Dit beteken dat er tot in ieder geval 1 juli geen publieke diensten gehouden worden in onze kerk.   Wel zullen de komende zondagen in deze periode vanuit onze kerk, diensten worden uitgezonden via Kerkomroep. Onze predikant, dominee Meijer zal hier … Meer lezen

Kerkdienst 22 maart vervalt. 26 maart: meditatie

Vanwege overbelasting van de servers van Kerkomroep is het vandaag niet gelukt de kerkdienst online te krijgen. Eerst is geprobeerd de dienst uit te stellen naar 11 uur. Toen de servers op dat moment nog steeds overbelast waren is besloten de dient te vervangen voor een meditatie die ds. Meijer donderdagavond 26 maart om 19:30 … Meer lezen