Organisatie

Kerkenraad Commissies

Op deze pagina’s vindt u informatie over de organisatie van onze kerkelijke gemeente. In de gemeente zijn verschillende  commissies en functionarissen aan het werk. Sommige met heel praktische zaken, zoals de boekhouder. Andere met pastorale zaken, zoals de Evangelisatiecommissie. Alle commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het Verbreed Moderamen (VM) en de Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ). Het Verbreed Moderamen is het eerste aanspreekpunt voor pastorale zaken en de Commissie Bestuurlijke Zaken voor organisatorische en bestuurlijke zaken. 

Het Verbreed Moderamen bestaat uit afgevaardigden van de kerkenraad, de diaconie, beide predikanten en de Commissie Bestuurlijke Zaken. De kerkenraad geeft geestelijk leiding aan de gemeente en is opgesplitst in twee wijkraden. De diaconie zorgt voor inzameling en verdeling van de gelden van de kerk. De predikanten gaan de gemeente voor in de zondagse eredienst en de Commissie Bestuurlijke Zaken regelt alle zaken op bestuurlijk organisatorisch vlak.

Hieronder is het geheel schematisch uitgebeeld. Dit schema is ook te downloaden als pdf: organisatieschema als pdf.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933