Zingt Gode Lof

Doelstelling:
God verheerlijken d.m.v. de stem die wij van Hem hebben gekregen. Wij zingen liederen die met die lofverheerlijking in overeenstemming zijn. Dit doel proberen wij te bereiken door jong en oud te stimuleren wekelijks met ons mee te repeteren. Als zangvereniging geven wij regelmatig uitvoeringen en werken desgevraagd mee aan andere activiteiten. Iedereen boven de zestien jaar, die deze doelstelling onderschrijft, kan lid worden

Repetitie
Elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in ‘t Anker.

Dirigente
mevr. M. Wubs-Beute, Peizerweg 59, 9726 JE Groningen, tel. 06-47183022

Bank
Postbankrek.nr. 2519916 t.n.v. de Zangver. “Zingt Gode Lof”,  Hoogkerk.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933