Exaltation

Doel:
De vereniging stelt zich ten doel God te verheerlijken door het instuderen en zingen van liederen, die naar vorm en inhoud overeenstemmen met Gods Woord en de Drie formulieren van Enigheid. Daarnaast ook het aankweken van liefde voor en vaardigheid in de zang. Zij tracht dit doel te bereiken door wekelijks een repetitie te houden en zo mogelijk openbare uitvoeringen te geven.

Repetitie:
Maandag van 20:00 – 22:00 uur,  ene avond in Hoogkerk, de volgende avond in Haren.

Leden:
Tot lid van de vereniging kunnen toegelaten worden alle personen, die instemmen met grondslag en doel van de vereniging. Zij moeten de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

Meer info op hun eigen website:
Exaltation

Hieronder kunt u de singin van 12 april samen met Ancora terugluisteren:

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933