Kinderkring

Doel:

Kinderen op hun eigen niveau onderwijs in het Woord van God geven. De kinderkring is bedoeld voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, dat zijn de basisschool groepen 1 t/m 8.

Methode:  

We maken gebruik van de methode “Vertel het maar”. Deze methode wil Gods werk voor kinderen inhoud geven. Doelstelling is dat de kinderen de Bijbel/evangelie goed kennen en toepassen in het dagelijks leven. De methode gaat mee met het kerkelijk jaar. Er wordt op ieder niveau een bijbelverhaal aan de hand van een thema verteld met daarbij een uitwerking, werkje, liedjes e.d.
Meer informatie over de methode is te vinden op de site www.vertelhetmaar.nl 

Hoe verloopt de kinderkring:

De kinderkring is tijdens de ochtenddienst. De kinderen gaan na het laatste lied voor de preek uit de kerk en komen na de preek tijdens de collecte weer terug.

Zaal:

We gebruiken zaal 2, voorheen de zaal waar creche+ (2-4 jaar) werd gehouden. Ook hebben we een opbergkast waarin al het materiaal ligt wat we gebruiken. Hier ligt ook de methode en een map met evaluatieformulieren en lijsten met namen van de te verwachten kinderen.

Taken leidsters:

Leidsters die aan de beurt zijn zorgen dat voor donderdag het onderwerp en de groep die aan de beurt is naar het beamteam wordt gemaild. Ook krijgt iedereen voor elke zondag een mailtje toegestuurd met daarin de liturgie, de dominee die preekt + zijn mailadres. De leidster die de zondag aan de beurt is zorgt ervoor dat ook de dominee die dan preekt op tijd een mailtje krijgt met alle gegevens Ook is het de bedoeling dat na elke zondag kinderkring een evaluatieformulier wordt ingevuld.

Verder willen we even zien of er nog een soort terugkoppeling in de dienst kan komen. Dit is grotendeels afhankelijk van de predikant die op dat moment preekt. Ook willen we de leidsters hierin vrij laten, durf je en voel je de behoefte om toch iets kwijt te willen aan de gemeente over wat er gedaan en besproken is, dan kan dat. In de toekomst komen we er van zelf achter wat werkt en waar behoefte aan is.


 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933