Jeugd

Crèche Kinderkring Cathechisatie Begeleiding Happy You Kraaiennest Boeg

De jeugd neemt een bijzondere plaats in in de kerk. De allerkleinsten (0-4 jaar) kunnen tijdens de kerkdienst naar de creche, waar ze bijbelonderwijs op hun eigen niveau krijgen aangeboden. Voor de iets oudere jeugd (5-12 jaar) is er regelmatig het zogenoemde Kompas om de preek voor deze kinderen toegankelijker te maken.

Jongeren vanaf het voortgezet onderwijs krijgen catechisatieonderwijs en volgen jeugdvereniging bij het Kraaiennest. Tijdens catechisatie leren ze aan de hand van de Catechismus wat er in de bijbel staat geschreven en waar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt voor staat. Op jeugdvereniging spreken ze met elkaar over hun geloof(sbeleving). Voor jongeren van 16 jaar is er een Youth Alpha-cursus waarin (de beleving van) het christelijke geloof nogmaals op een verrassende wijze met de jongeren wordt besproken.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933