Emmaüscursus

De naam Emmaüs (Hoogkerk) ontlenen we aan een bijbelverhaal. Het verhaal gaat over twee mensen die onthutst zijn over de dood van een goede vriend. Na de begrafenis maken ze de lange wandeltocht naar huis, naar hun woonplaats Emmaüs. Er komt iemand naast ze lopen en hij raakt in gesprek met ze. Het is een erg goede gesprekspartner, want met zijn woorden troost hij ze. Hij geeft ze weer hoop voor de toekomst. Dit is dan ook een waardevol gesprek voor deze twee mensen.

Maar ook christenen vinden dit gesprek, samen met andere gesprekken uit de bijbel, zeer waardevol. Ook zij ontvangen troost, hoop en blijdschap uit de woorden die lang geleden gesproken zijn. De woorden staan garant voor een goede en blijde boodschap.

Als Emmaüs Hoogkerk willen we deze blijde boodschap graag doorgeven. We doen dit in de vorm van cursussen. Er is een Op Weg Cursus voor mensen die voor het eerst of opnieuw kennis willen maken met de basiselementen van het christelijk geloof. De Onderweg Cursus gaat dieper op het christelijk geloof in en is geschikt voor mensen die christen zijn of willen worden. 

Je kunt gratis deelnemen aan de cursussen. Bovendien is deelname aan de cursussen geheel vrijblijvend. Emmaüs Hoogkerk is een onderdeel van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hoogkerk; je hebt bij het volgen van een cursus echter geen verplichtingen richting deze kerk. Uiteraard ben je wel van harte welkom als je kerkdiensten wilt bezoeken en deel wilt nemen aan gezellige activiteiten.

Voor meer informatie: Emmaüs Hoogkerk

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933