Leesdienst

Begint: zondag 22 juli 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 22 juli 2018 om 15:45

Voorganger: br. H.J. van der Laan
Collecte(n): Steun Buitenlandse Kerken

Liturgie
Votum en zegengroet
Zingen: Ps. 99: 1 en 3
Gebed
Bijbellezing: Filippenzen 3: 7-14. & Mat. 13: 44-46
Preek
Zingen Lvdk (1973) 440: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 118: 9 en 10
Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 44
Zegen 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933