Leesdienst

Begint: zondag 30 december 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 30 december 2018 om 10:45

Voorganger: br. H. van der Laan
Collecte(n): Buitenlandse Kerken

Liturgie
Votum/groet;
NLB 289; Heer uw licht en uw liefde schijnen
Toelichting Liturgie
Gebed
Filippenzen 4
Psalm 86: 4
Thomas Werkman
Preek
L 434: 2-4; lof zij de koning der ere, laat ons blij musiceren
Psalm 103 : 1,3,5
Gebed
De Liefde van God
Collecte
Gez 145; Heer, onze God hoe heerlijk is uw naam
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933