Leesdienst

Begint: zondag 25 februari 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 25 februari 2018 om 10:45

Voorganger: br. Bloemendal
Collecte(n):  Diaconie (OASE)

Liturgie:
Zingen:
Lied 165: Machtig God, sterke Rots
Lied 171: Wees stil voor het aangezicht van God
Votum + zegengroet (versie ps121)
Amen
Zingen: Opwekking 575
Gebed
Kinderkring
Lezen: Hebr. 13: 1 – 16
Zingen: Psalm 102: 13
Tekst: Hebr. 13: 8
Preek
Zingen: Opwekking 672
10 geboden
Filmpje
Zingen: Psalm 119: 1 en 65
Gebed
Collecte
Slotlied: Opwekking 400
Gezang 145
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933