Leesdienst

Begint: zondag 9 september 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 9 september 2018 om 10:45

Voorganger: br. Tj. Vis
Collecte(n): 1e Catechisatiemateriaal, 2e Kerk

Liturgie
Ps. 100:1-4 (Oude berijming)
Votum en groet
LB 328 (Here Jezus om uw Woord)
Wet (NT)
Breng ons samen (Sela)
Gebed
L. Hand. 2:41-47
L. Marc. 3:31-35
Preek
Gz. 119 (De kerk van alle tijden)
Gebed
Collecte
PvN 84 (Wat hou ik van uw huis)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933