Kerkdienst – 2e themazondag

Begint: zondag 29 oktober 2017 om 10:00
Eindigt: zondag 29 oktober 2017 om 11:15

Voorganger: ds. E. Meijer
Collecte(n):  1e. Ned. Bijbelgenootschap, 2e Zending

Liturgie:
Opw. 767
Votum en vredegroet
PvN 84
Gebed
Ps. 31: 1 (Schoolpsalm)
Kinderkring
Schriftlezingen:
- Lucas 2: 41 – 52
- Lucas 10: 38 – 42
- 2 Timoteüs 3: 14 – 4: 5
Opw. 462
Tekst: Handelingen 2: 42a – Lerende gemeente zijn
Verkondiging
LB 477 / NLB 675
Wet
Opw. 244
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Opw. 687
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933