Leesdienst

Begint: zondag 2 september 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 2 september 2018 om 10:45

Voorganger: br. 
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Zingen Gezang 107
Opwekking 464
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 92: 1, 7 en 8
Gebed
Schriftlezing: Jakobus 4: 13 – 17
Zingen: Psalm103: 6 en 7
Schriftlezing Lucas 12: 13 – 21
Zingen Gezang 350 (God die leven heeft gegeven)
Preek (over Jakobus 4: 13 – 17)
Zingen: Opwekking 582
Lezing van de Tien Geboden (vragende vorm)
Psalm 25: 2 en 5
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 678
Zegen 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933