Kerkdienst

Begint: zondag 12 augustus 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 12 augustus 2018 om 15:45

Voorganger: ds. J.W. Roosenbrand (Winsum)
Collecte(n): 1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie
votum
groet
amen
Gez 145: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam
Gebed
lezen : PSALM 24
Ps 104:1 en 2 Met diep ontzag prijs ik U hoogste Heer
preek over psalm 24:1-2
Gez 149 zie ik sterren aan de hemel staan
Geloofsbelijdenis.
Psalm 24:1 en 5 de aarde is met al wat leeft
Gebed
Collecte
Liedb 479 aan u behoort o Heer der heren
zegen
amen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933