Leesdienst

Begint: zondag 24 september 2017 om 13:30
Eindigt: zondag 24 september 2017 om 15:30

Voorganger: br. David de Jong
Collecte(n):  Opleiding Dienst des Woords

Liturgie:
Zingen: GKB Gezang 166 : 1 en 2
Votum en groet
Zingen: Psalm 96 : 1, 4 en 5
Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 15 : 1 – 11 en 50 – 58
Zingen: Psalm 90 : 2 en 8
Preek over 1 Korintiërs 15 : 58
Zingen: Psalm 51: 1 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: GKB Gezang 158
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 2 en 4
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933