Leesdienst

Begint: zondag 12 augustus 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 12 augustus 2018 om 10:45

Voorganger: br. H.J. van der Laan
Collecte(n): 1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie
Votum/groet
Gez 165
- Toewijding aan God
-Heb de Heer uw God lief ….
Romeinen 12: 9 – 21BGT
Psalm 78: 1,2
gebed
Opwekking 462
lezen Filipenzen 1: 1-11
preek
opwekking 674
gebed; voorbede
collecte
NLB 886
zegen 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933