Leesdienst

Begint: zondag 17 februari 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 17 februari 2019 om 10:45

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK

Voorganger: br. Bert Bloemendal
Collecte(n): Kerk

Liturgie

Voor aanvang dienst: Gezang 107 (Ere zij aan God de Vader)
Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Votum/Zegen
Zingen: Psalm 98: 1, 2 en 4
Gebed
Lezen: 1 Kor. 15: 1 – 10
Zingen: Psalm 150
Kinderkring
Tekst: 1 Kor. 15: 10
Preek
Zingen: Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
De wet
Zingen: Psalm 78: 1 en 2
Dankgebed / voorbede
Collecte
Zingen: Opwekking 392 (Mijn Jezus ik houd van u)
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933