Leesdienst

Begint: zondag 14 juli 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 14 juli 2019 om 10:45

Voorganger: br. H.J. v.d. Laan
Collecte(n): 1e Evangelisatie, 2e Kerk

Liturgie
Ps. 139
Welkom
Votum/groet;
Gez 149; Zie ik de sterren aan de hemel staan?
gebed
Kinderkring
Lezen Ps. 139
Opwekking 518
Preek
Sela – Ik zal er zijn
Verbond
Psalm 103: 3 & 4
Kinderkring terug
Connect
Opwekking 710 (staand, met aangepaste tekst, zie onder)
Gebed
Collecte
Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933