Leesdienst

Begint: zondag 13 augustus 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 13 augustus 2017 om 10:45

Voorganger: br. H.J. van der Laan
Collecte(n):  1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie:
Gezongen Votum en groet
Liedboek 481: 1,3
Lezen:
Matth 22: 37-39 BGT
Kol 3: 12 – 17 BGT
Psalm 23 1, 2, 3
Gebed
Jesaja 58: 6-12 NBV
Romeinen 12: 3-8 NBV
Preek
Opwekking 378
Gebed
Collecte
Gezang 167
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933