Kerkdienst

Begint: zondag 3 september 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 3 september 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Steun Buitenlandse Kerken, 2e Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 68: 1, 2
Doopbediening – Meike Renee Vonck
- Formulier 1
- Gebed
- Gez. 124: 1, 2, 3
- Doopvragen
- Doopbediening
- Gez. 124: 4, 5
Gebed
Inleiding op de Schriftlezing
Schriftlezing – Rechters 4
Ps. 78: 15, 18
Tekst – Rechters 5: 9 – 13
Verkondiging
Gez. 89: 1, 4
Wet
Gez. 145
Dankgebed
Collecte
Opw. 770
Zegen
Gezongen amen versie Ps. 89: 18 laatste regel

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933