Kerkdienst – Pinksteren

Begint: zondag 20 mei 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 20 mei 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Evangelisatie

Liturgie:
Opw. 623
Opw. 654
Votum en vredegroet (Sela)
Gez. 171
Gebed
Generation
Schriftlezing
Jesaja 63: 7 – 19a
Efeziërs 4: 17 – 5: 20
NLB 675 / LB 477
Tekst Efeziërs 4: 30
Verkondiging
Amenlied Gez. 105: 1, 2, 3, 7, 8, 9
Wet (Galaten 5)
NLB 841 / LB 252
Mededelingen kerkenraad
Dankgebed
Collecte
Slotzang Opw. 789
Zegen (gesproken amen)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933