Kerkdienst – Pinksteren

Begint: zondag 20 mei 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 20 mei 2018 om 15:45

Voorganger: ds. J. Plug (Roden)
Collecte(n): Evangelisatie

Liturgie:
Votum en groet
Lied: Ps 122.1,3 Ik was verheugd toen men mij zei
Gebed
Lezen: Ruth 2.23-3.14
Lied: Ps 87.3,4 De Filistijnen, Tyriers en Moren
Tekst: Handelingen 2.1-4
Verkondiging: Pinksteren vóór Pinksteren
Lied: LB 683 ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest
Geloofsbelijdenis
Lied: LB 675 Geest van hierboven, leer ons geloven
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Lied: Opw 167 Samen in de naam van Jezus
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933