Kerkdienst – Pasen

Begint: zondag 21 april 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 21 april 2019 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Voorbereiding Opw. 545
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Opw. 430
Gebed
Generation
Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 1 – 34
Opw. 575
Tekst1 Korintiërs 15: 19 – 2
Verkondiging
Gez. 99
Gez. 161
Dankgebed
Collecte Instrumentaal – Trompet en orgel
Opw. 585
Zegen
Gezongen amen LvK 456: 3

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933