Kerkdienst – Oudejaarsdag

Begint: zondag 31 december 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 31 december 2017 om 10:45

Voorganger: ds. W. Jagersma
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Welkom
Votum en groet
Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Gebed
Wet van God
Psalm 86: 4, 5
kinderkring
Lezen: Efeziërs 6: 10-17
Lied 299: 1, 3, 8 en 9 (Voor alle heil’gen in de heerlijkheid)
Preek
Lied 477: 1, 2 (Geest van hierboven)
Gebed
Collecte
Lied 432: 1, 2 (Wat God doet dat is welgedaan)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933