Kerkdienst – Oudejaarsdag

Begint: zondag 31 december 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 31 december 2017 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Ps. 91: 1, 7, 8
Gebed = Gez. 135
Schriftlezing: Prediker 1: 1 – 11; 2: 1 – 11; 12: 9 – 14
Gez. 144: 1, 4, 5, 6, 7
Tekst: Prediker 12: 13 – 14
Verkondiging
Gez. 161 (Geloofsbelijdenis)
Dankgebed
Collecte
Gez. 137
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933