Kerkdienst – Openbare Geloofsbelijdenis

Begint: zondag 16 juni 2019 om 10:00
Eindigt: zondag 16 juni 2019 om 11:15

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 09:30 uur gelegenheid om in ‘t Anker koffie met elkaar te drinken.

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Zending, 2e Kerk

Liturgie
Voor de dienst
- Oceans
- Wide as the sky
(Binnenkomen – roos op het doopvont leggen)
Welkom en mededelingen
Votum en vredegroet – Sela
Aanvangslied Jezus Overwinnaar
Gebed
Kinderkring 3/4
Schriftlezing 1 Johannes 4: 7 – 5: 13
Lied Opw. 717 Stil mijn ziel, wees stil
Tekst 1 Johannes 4: 15
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Verkondiging
Amenlied Opw. 733 Tienduizend redenen
Kinderkring
Openbare Geloofsbelijdenis
Zegen met handoplegging (knielen)
Lied NLB 794 Gods zegen bidden wij je toe
Overhandiging geschenken
Lied Gez. 161 Heer U bent mijn leven
Dankgebed
Collecte luisterlied – You say
Slotlied Opw. 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933