Kerkdienst – Hemelvaartsdag

Begint: donderdag 10 mei 2018 om 09:30
Eindigt: donderdag 10 mei 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Zending

Liturgie:
Voorbereiding LvK 234 / NLB 663
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing Ps. 47: 1, 3, 4
Gebed
Schriftlezing 1
Jesaja 10: 24 – 11: 10
Ps. 99: 1, 3, 4
Schriftlezing 2
Kolossenzen 2: 6 – 3: 4
Gez. 99: 2, 3
Tekst Kolossenzen 3: 1 – 2
Verkondiging
Geloofsbelijdenis Gez. 161
Dankgebed
Collecte
Slotzang Opw. 354
Zegen
Gezongen amen versie Ps. 89: 18)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933