Kerkdienst – Hemelvaartsdag

Begint: donderdag 25 mei 2017 om 09:30
Eindigt: donderdag 25 mei 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Votum Ps. 121: 1
Vredegroet
Lofprijzing Ps. 47: 3
Gez. 165 (2x)
Gebed
Geloofsbelijdenis HC Zondag 18
Ps. 138: 3, 4
Schriftlezing Johannes 13: 31 – 14: 31
Ps. 10: 7
Verkondiging      
Amenlied Gez. 100: 4, 5, 6 (beurtzang)
Dankgebed
Collecte
Slotzang Opw. 366
Zegen
Gezongen amen LB 456: 3

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933