Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 10 december 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 10 december 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing LB 124 / NLB 444
Gebed
Schriftlezing Jesaja 55: 1 – 5
Lied Ps. 42: 1, 3, 5
Verkondiging
Gez. 81: 1, 2, 4, 6
Formulier HA – 3
Gebed
Collecte (Gereedmaken tafel)
Ps. 107: 2, 3, 7
Viering HA
LB 127 / NLB 440
LB 126
LB 125
LB 448 / NLB 910
Dankgebed
Slotzang Gez. 161
Zegen (Gezongen amen – Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933