Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 11 juni 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 11 juni 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:
Votum en vredegroet (Gesproken)
Lofprijzing Ps. 27: 1, 3, 4
Wet
Gebed
Lied Ps. 103: 1, 3, 4
Schriftlezing Psalm 116: 1 – 11 (tekst = 7 – 11) 
Verkondiging
Amenlied Ps. 116: 4, 5, 6
Collecte                                                                
Lied LB 356                 
Formulier 5                      
Viering
Opw. 27: 1, 2, 3
Gez. 163
Gez. 165 (1x)
Gez. 160Gez. 162             
Dankgebed                                                          
Slotzang LB 456: 1, 2
Zegen                                                                  
Gezongen amen LB 456: 3

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933