Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 13 oktober 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 13 oktober 2019 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing Ps. 18: 1, 9
Gebed
Schriftlezing Matteüs 19: 16 – 30
Lied Ps. 103: 1, 9
Tekst Matteüs 7: 13 – 14
Matteüs 13: 44 – 46
Verkondiging
Amenlied GK06 164 / GK17 233 (2x)
Gebed
Viering HA
Formulier 4
Collecte
Lied GK06 161: 1 / GK17 177: 1
Tijdens uitdelen brood GK06 161: 2 / GK17 177: 2
Tijdens uitdelen wijn GK06 161: 3 / GK17 177: 3
Dankzegging
Slotzang GK06 161: 4 / GK17 177: 4
Zegen
Gezongen amen (LvK 456: 3)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933