Kerkdienst – Heilig Avondmaal (gaande)

Begint: zondag 14 oktober 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 14 oktober 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing LvK 328 / NLB 314
Gebed
Viering HA
- Formulier 1
- Instelling, toetsing, uitnodiging en terugwijzing
- Schuldbelijdenis Gez. 157
- Bemoediging
- (Genadeverkondiging)LvK 90: 1, 2, 11 / NLB 902: 1, 2, 6
- Gedenken, onderwijs, eenheid
- Gebed
- Collecte
- Gereed maken tafel
- Geloofsbelijdenis
- Opwekking en viering
- Tijdens het uitdelen van het brood en de wijn: Luisterlied 
- Gez. 42
- Gez. 140
- Gez. 107 / NLB 705
- Dankzegging Ps. 138: 1, 2
- Dankgebed
Slotzang Opw. 705
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89:18)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933