Kerkdienst – Heilig Avondmaal (gaande)

Begint: zondag 14 oktober 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 14 oktober 2018 om 15:45

Voorganger: ds. G. Timmermans (Groningen-Zuid / Helpman)
Collecte(n): Kerk

Liturgie
Votum en zegengroet
NLB 687 : 1 – 3
Gebed
Viering heilig Avondmaal:
· Formulier 5
· Geloofsbelijdenis met GK17 175b (in wisselzang)
· GK17 218 : 1, 2 en 4
Lezen: Romeinen 8, 12-27
NLB 902 : 1 – 3
Tekst: 2 Korintiërs 4,16 – 5,5
NLB 961 (2x)
Preek
Ps. 84 : 3 en 4
Gebed
Collecte
Opwekking 334
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933