Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 8 december 2019 om 14:30
Eindigt: zondag 8 december 2019 om 15:45

Voorganger: ds. C. van Dusseldorp (Schildwolde)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie
votum en groet
Ps.24:2,5
avondmaalsformulier 4
geloofsbelijdenis zingen
NLB 381 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
gebed
lezen: Jes.2:1-5
NLB 444 Nu daagt het in het oosten
Jes.25-26:6
Luk.21:20-28
NLB 175 Wij hebben een sterke stad Ld.28
preek: Jes.26:1b: ‘Wij hebben een sterke stad’.
Ps.48 (De Nieuwe Psalmberijming)
gebed
collecte
NGK 167 Machtig God, sterke rots
zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933