Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 8 december 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 8 december 2019 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie
Mededelingen
Zingen Ps. 68: 8
Luisterlied Opw. 818
Advent 2 – met uitleg project kinderkring
Votum en vredegroet (gesproken versie)
Ps. 63: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Ps. 63
Tekst Ps. 63: 5 – 7
Verkondiging
Opw. 520
Collecte (Opw. 706)
HA Formulier 5
Viering Ik ben – Sela (Wie zal ons voeden?)
Opw. 727
Opw. 737
Dankgebed
Opw. 354
Zegen
Gesproken amen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933