Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 11 februari 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 11 februari 2018 om 15:45

Voorganger: ds. S.D. Heij (Harkstede)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
Welkom en mededelingen
Votum
Groet
GKB 68: 1, 2, 3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Gebed
Psalm 111: 1, 2
Lezen Kolossenzen 1: 1-23
Tekst Kolossenzen 1: 15-20
Preek
Opwekking 575 (Jezus alleen, ik bouw op Hem)
Avondmaalsformulier 4 of 5
Viering
Bij het brood lezen: Johannes 6: 47-51
Bij de wijn lezen: Johannes 6: 53-57
Liedboek 75: 1, 2, 11, 12 (U kennen, uit en tot U leven)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Psalm 145: 1, 5a en 4b (als 1 geheel)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933