Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 11 juni 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 11 juni 2017 om 15:45

Voorganger: ds. H.J. Lopers (Hoogezand)
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:
votum en groet
psalm 33 : 1 en 8 Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN
avondmaalsformulier 4
gebed
geloofsbelijdenis 429 ‘k geloof in God Hij is mijn Vader
viering
psalm 23 : 1 – 3 NPB Mijn herder is de HEER                               
L. 2 Korintiërs 2 : 14 – 3 : 6
opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
T. 2 Korintiërs 2 : 14
verkondiging
liedboek 95 : 1 – 3 u bidden wij met ootmoed en ontzag
dankgebed
collecte
liedboek 481 : 1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt 

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933