Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 10 december 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 10 december 2017 om 15:45

Voorganger: ds. H. Wijnalda (Roodeschool)
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:
votum
zegengroet
zingen Ps. 97: 2, 4, 5
gebed
bijbellezing Psalm 85
Lucas 3: 7-18
zingen Ps. 89: 9, 11, 12
preek over Lucas 3: 16b-17
zingen LvK 126: 1, 2, 3
Viering Heilig Avondmaal:
lezen avondmaalsformulier 5
geloofsbelijdenis van Nicea
zingen GK 125: 4
afsluitend lied GK 125: 6
collecte
zingen Ps. 85: 3, 4
zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933