Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 13 oktober 2019 om 14:30
Eindigt: zondag 13 oktober 2019 om 15:45

Voorganger: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie
Votum en zegengroet
Gez. 121 : 1, 7, 8 en 9 (‘oude’ kerkboek: God, die was en is en komt)
Gebed
Lezen: Handelingen 9, 1-9
DNP (Ps.) 51 : 1 en 3
Lezen: Handelingen 9, 10-31
GK (Ps.) 25 : 2 en 4
Preek
Opwekking 428
Viering heilig Avondmaal (form. 5)
GK 177 (oude 161) : 1 en 2
GK 177 (oude 161) : 3 en 4
Dankgebed
Collecte
GK (Ps.) 150 : 1 en 2
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933