Kerkdienst – Goede Vrijdag – Avondmaal

Begint: vrijdag 19 april 2019 om 19:30
Eindigt: vrijdag 19 april 2019 om 20:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie
Votum en vredegroet (gesproken versie)
Gez. 90
GebedSchriftlezing Lucas 23: 26 – 56
Gez. 41 (Gez. 203 GK17)
Tekst Lucas 23: 35 – 43
Verkondiging
Gez. 155: 1, 3, 4, 5
Collecte
Formulier 4 HA
Geloofsbelijdenis
Viering HA (instrumentale muzikale begeleiding)
Opw. 428
Zegen
Gezongen amen (LvK 456: 3) 

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933