Kerkdienst (Goede Vrijdag)

Begint: vrijdag 30 maart 2018 om 19:30
Eindigt: vrijdag 30 maart 2018 om 20:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet
Ps. 113: 1 – 3
Gebed
Schriftlezing Psalm 115
Marcus 14: 22 – 42
Ps. 117
Tekst Marcus 14: 26
Verkondiging
Ps. 116: 1 – 8
Dankgebed
Collecte (Luisterlied: Ps. 114 – King’s College Cambridge)
Ps. 118: 1 – 7
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933