Kerkdienst (gemeente startweekend)

Begint: zondag 23 september 2018 om 10:30
Eindigt: zondag 23 september 2018 om 11:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):1e dovenpastoraat, 2e kerk

Liturgie
Voorbereiding Opw. 32 (2x)
Votum en vredegroet (Sela)
Ps. 133 + Opw. 34
Gebed
Schriftlezing Numeri 32: 1 – 33
Opw. 797
Tekst Numeri 32: 6 – 7
Verkondiging
Gez. 167
Het lied van de tien woorden
Dankgebed
Collecte
Lvk 293 (melodie The Rose)
Zegen
Gezongen amen LvK 456: 3

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933