Leesdienst (gemeente startweekend)

Begint: zondag 23 september 2018 om 13:00
Eindigt: zondag 23 september 2018 om 14:15

Voorganger: br. Harry van der Laan
Collecte(n):1e dovenpastoraat, 2e kerk

Liturgie
Ps. 121: 1 & 4
1e Schriftlezing Leviticus 19: 9&10
1e deel meditatie
opwekking 378
2e schriftlezing Efeziërs 3:14 – 21
2e deel meditatie
opwekking 347
Gebed
Collecte
LB 416 Ga met God en hij zal met je zijn
Zegen 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933