Kerkdienst Dankdag

Begint: woensdag 1 november 2017 om 19:30
Eindigt: woensdag 1 november 2017 om 20:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Opw. 366
LB 444
Gebed
Schriftlezing Psalm 122
Ps. 122
Verkondiging
LB 301: 1, 2, 5
Dankgebed
Gez. 161
Collecte
Gez. 141
LB 481
Zegen
Gezongen amen LB 456: 3

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933