Kerkdienst

Begint: zondag 18 maart 2018 om 10:00
Eindigt: zondag 18 maart 2018 om 11:15

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e collecte: Theologische Universiteit Kampen, 2e collecte: Zending

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing Ps. 107: 1, 6, 10
Ps. 25: 2, 4
Wet
Ps. 25: 5, 6
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Marcus 2: 1 – 12
Lied Gez. 39
Verkondiging
Amenlied Opw. 488
Dankgebed
Collecte
Kinderkring / Youth Alpha?
Slotlied Opw. 789
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933