Kerkdienst

Begint: zondag 24 juni 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 24 juni 2018 om 10:45

Voorganger: ds. G. Meijer
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
komen
stilte
gezongen votum
groet
ps 146:1,8 (wijs: schoolwijs / Joh. de Heer 446)

buigen
Tien Geboden
ps 55:9

horen
gebed
Prediker 11
geniet als je jong bent (Prediker 11:7-10)
Tel je zegeningen (wijs: Joh.de Heer 256)

geven
gebed (danken + voorbede)
collecte(n)

gaan
lb 479:1,4
zegen 

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933