Kerkdienst

Begint: zondag 7 mei 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 7 mei 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Evangelisatie

Liturgie:
Votum en vredegroet (gesproken versie)
Ps. 92: 1, 2, 7
Wet
Ps. 119: 3, 4, 5
Gebed
Gez. 23 (2x)
Kinderkring
Schriftlezing 1 Timoteüs 3: 1 – 4: 16
Tekst 1 Timoteüs 4: 12b
Verkondiging
LB 320
Bevestiging ambtsdragers
Formulier
Afscheid aftreden ambtsdragers
Ps. 128: 1, 3 (staande)
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Gez. 10 (staande)
Opdrachten
LB 95: 1
Dankgebed
LB 95: 2, 3
Collecte
Opw 407
Zegen 

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933