Kerkdienst

Begint: zondag 11 maart 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 11 maart 2018 om 15:45

Voorganger: ds. W.L. de Graaff (Groningen-Zuid/Helpman)
Collecte(n): Evangelisatie

Liturgie:
Votum en zegengroet
GK. 111: 1 en 2 (Ps. 111)
Gebed
L. Hebreeën 1
2 Petrus 1: 16-21
GK. 172: 1, 2 en 3 (Gez. 178)
Preek over Artikel 3 en 4 NGB
GK. 172: 4 en 5 (Gez. 178)
GK. 175a (Gez. 179b)
Gebed
Collecte
GK. 111: 3 en 4 (Ps. 111)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933