Kerkdienst

Begint: zondag 17 juni 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 17 juni 2018 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Geloofsbelijdenis Gez. 161
Gebed
Leeronderwerp NGB 25
Schriftlezing Matteüs 5: 17 – 20
Matteüs 7: 12 – 27
Lied Ps. 66: 3, 5
Onderwijs
Amenlied Ps. 56: 4
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
Slotzang Loflied op de wet
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933