Kerkdienst

Begint: zondag 17 juni 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 17 juni 2018 om 10:45

Voorganger: ds. J.H. Soepenberg (Assen-Zuid)
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
votum en groet
Ps 86:3,5,7
Gods wet in combinatie met Ps. 111
Ps. 111:1
Ps. 111:2,5
de 10 geboden
Ps. 111:4,6
gebed
Rechters 6
GK Gez. 17:1,2 (‘Wie is God behalve onze Heer?’)
Rechters 6:17+36
preek
LvK 479:1A,2V,3M,4A (‘om al Uw tekens te verstaan’)
dankgebed
collecte
slotlied: Gez. 168 (‘k stel mijn vertrouwen op de HEER mijn God
zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933