Kerkdienst

Begint: zondag 4 maart 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 4 maart 2018 om 15:45

Voorganger: ds. J.H. Soepenberg (Assen-Zuid)
Collecte(n): 1e Kerk, 2e Zending

Liturgie:
votum en groet
Ps. 102:6,13
gebed
L Openb. 20:1-10
Ps. 2:1,2 (DNP)
preek
Opw. 672 (‘Heerser over alle dingen’)
Gez. 179A als geloofsbelijdenis (deels in wisselzang, zie aanwijzingen Geref Kb)
dankgebed
collecte
slotlied LvK 281:1-4 (Jezus zal heersen waar de zon)
zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933