Kerkdienst

Begint: zondag 10 juni 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 10 juni 2018 om 15:45

Voorganger: ds. S.D. Heij (Harkstede)
Collecte(n): 1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie:
Welkom en mededelingen
Votum
Groet
Psalm 45: 1, 2, 3
Gebed
Lezen Openbaring 19: 6-10
GKB 119: 1, 2 (De kerk van alle tijden)
Preek
GKB 126: 1, 2, 3, 4 (Kom, wenkt de Bruidegom)
Avondmaalsviering (met formulier 5)
Geloofsbelijdenis: GKB 161: 2, 3 (Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta)
Dankgebed
Collecte
GKB 141: 1, 2, 3 (Dankt, dankt nu allen God)
Zegen

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933