Kerkdienst

Begint: zondag 4 maart 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 4 maart 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Kerk, 2e Zending

Liturgie:
Votum en vredegroet (Sela)
Lofprijzing Psalmproject 139
Wet 1 Tessalonicenzen 4: 1 – 8
Zingen Opw. 389
Gebed
Schriftlezing:
Genesis 2: 18 – 25
1 Korintiërs 6: 12 – 7: 9
Zingen Opw. 705
Verkondiging
Amenlied Opw. 717
Doopformulier 3 (eerste deel – tot en met: zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend.)
Zingen Doop – Sela
Doopgebed
Doopvragen aan de ouders
Doopbediening Thirza Hoving
Doopvraag aan de gemeente
Zegenlied door Generation
Dankgebed
Collecte
Slotzang Opw. 789
Zegen
Gesproken amen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933