Kerkdienst

Begint: zondag 10 juni 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 10 juni 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): 1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing Ps. 36: 2, 3 (Levensliederen)
Gebed
Schriftlezing Hebreeën 8
Lied LvK 460: 1, 2, 3, 4 / NLB 103c: 1, 2, 3, 4
Verkondiging
Amenlied s. 105: 1, 2, 5, 21
Doopgebed
Lied Doop – Sela
Doopbediening
Doopvraag aan de gemeente
Dooplied Opwekking kids 77 (God kent jou vanaf het begin)
Gebed
Collecte Luisterlied: Zegenwens – Elly Zuiderveld
Viering HA (zittend)
Opwekking
Tijdens uitdelen van het brood – Samen eten wij – Sela
Tijdens uitdelen van de wijn – Opw. 400 (Engelse tekst)
Dankzegging
Dankgebed
Slotzang Opw. 710
Zegen
Gezongen amen LvK 456: 3 (NLB 415: 3)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933