Kerkdienst

Begint: zondag 15 oktober 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 15 oktober 2017 om 15:45

Voorganger: ds. R.G. den Hartog (CGK Groningen)
Collecte(n):  Zending

Liturgie:
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 33: 1, 2 6 Nieuwe Psalmberijming
Stilte, groet en votum
Zingen Opwekking 123 (Groot is uw trouw)
Gebed
Schriftlezing Handelingen 16:11-15
Zingen Psalm 51: 5
Verkondiging ‘Open Bijbel, Open Hart en Open Huis’
Zingen LvK gez. 326: 1, 2
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Geloofsbelijdenis (LvK gek. 429)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933