Kerkdienst

Begint: zondag 15 oktober 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 15 oktober 2017 om 10:45

Voorganger: ds. H. Bondt (Leek)
Collecte(n):  Zending

Liturgie:
Votum en groet
Ps. 25,6.7
Tien Geboden
LB 20,4
Gebed
Schriftlezing Micha 6,1-8
Gz. 30,1.2.3.5
Tekst Micha 6,8
Verkondiging
LB 381,1.3.4.5
Dankgebeden en voorbeden
Collecten
LB 120,1.2
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933