Kerkdienst

Begint: zondag 24 november 2019 om 14:30
Eindigt: zondag 24 november 2019 om 15:45

Voorganger: ds. C.Th. Basoski (Groningen Noord-West)
Collecte(n): Zending

Liturgie
Ps.25:1,4,6
Gebed
Fil.3,10-16
LB.316:4 (Het woord van liefde, vrede en recht)
Preek
Opw.378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gz.175b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte
Gz.238:1,2,3 (Ik bouw op U)

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933