Kerkdienst

Begint: zondag 24 november 2019 om 09:30
Eindigt: zondag 24 november 2019 om 10:45

Voorganger: dhr. P. Zuidema (student)
Collecte(n): Zending

Liturgie
Welkom/ Mededelingen Kerkenraad
Moment van stilte
Votum en groet

Zingen: Psalmen voor Nu, Psalm 84
Wet
Zingen: Psalm 73: 1, 4 en 5
Gebed
Kinderen naar de kinderkring
Zingen: Psalm 73: 9 en 11 (GK17)
Schriftlezing PSALM 73

Verkondiging PSALM 73, 21 t/m 24
Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen

Liturgisch moment eeuwigheidszondag
Zingen: NLB 726: 1, 5 Hoor, een heilig koor van stemmen
Namen van overledenen noemen
Zingen: NLB 769: 1 Eens, als de bazuinen klinken
Namen van de kinderen die geboren zijn
Zingen: NLB 354: 1, 2 en 5 Jouw leven staat aan het begin

Dankzegging en voorbede
Collecte
Kinderen terug in de kerk
Zingen: Opwekking 832 Jezus overwinnaar
Zegen 

Luisteren:
U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Dit werkt alleen tijdens de dienst.
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933