Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 8 oktober 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 8 oktober 2017 om 15:45

Voorganger: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie:
Votum en zegengroet
LvK 118 : 1 en 2
Viering HA (formulier 4)
Gez. 161 : 1 – 3 (na gebed)
Gez. 161 : 4 (na dankzegging)
Lezen: Efeziërs 3, 14-21
LvK 95 : 1 – 3
Preek over gebed (iii)
Ps. 138 : 1 – 4
Gebed
Collecte
Gez. 137 : 1 en 2
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933