Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Begint: zondag 8 oktober 2017 om 09:30
Eindigt: zondag 8 oktober 2017 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Diaconie

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Lofprijzing Ps. 92: 1, 7, 8
Gebed
Schriftlezing (en tekst) Psalm 116 (tekst = 12 – 19)
Lied Ps. 116: 7, 8, 9, 10
Verkondiging
Amenlied Opw. 392
Doopbediening (Formulier Volwassendoop)
Onderwijs
Gebed voor de doop
Gez. 156
Vragen
Doopbediening
Dankgebed
Zegen met handoplegging
Doopvraag aan de gemeente
Gez. 161
Collecte (Gereedmaken tafel)
Opw. 705 (Ancora)
Viering HA
Formulier 5
LB 435
LB 465
Gez. 141
LB 479 / NLB 978
Dankgebed
Slotzang Opw. 672 (Ancora)
Zegen (Gezongen amen – Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933