Kerkdienst

Begint: zondag 2 december 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 2 december 2018 om 15:45

Voorganger: ds. C.T. Basoski (Groningen Noord/west)
Collecte(n):  Kerk

Liturgie
LB.978:1,2 (Aan U behoort, o Heer der heren)
LB.314:1,2,3 (=Gebed) (Here Jezus om uw woord)
Ez.37,1-14
LB.670:1,3,6,7 (Kom Schepper God, o heilige Geest)
Preek
Ps.104:1,8
Geloofsbelijdenis
Ps.103:1,5
Gebed
Collecte
LB.978:3,4 (Gij hebt de bloemen op de velden)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933