Kerkdienst

Begint: zondag 1 oktober 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 1 oktober 2017 om 15:45

Voorganger: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)
Collecte(n): 1e Dovenpastoraat, 2e Kerk

Liturgie:
Votum en zegengroet
Gez. 38 : 1 – 4 (canon)
Gebed
Lezen: Matteüs 6, 5-15
Ps. 73 : 10
Preek
Na 1e deel: Gez. 37 : 1 – 4
Na 2e deel: Gez. 37 : 5 – 8
Collecte
Belijdenis van het geloof
Gez. 163 : 1 – 3
Zegen

Luisteren:

Download MP3

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933