Kerkdienst

Begint: zondag 2 december 2018 om 09:30
Eindigt: zondag 2 december 2018 om 10:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Kerk

Liturgie
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
LB 125: 1, 3, 5
Wet
Ps. 119: 40, 41
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Micha 4: 10 – 5: 5
Ps. 130: 1, 2 (Nieuwe Psalmberijming)
Tekst Micha 5: 1 – 4a
Verkondiging
Ps. 80: 1, 2, 8, 10
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Opw. 366
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933