Kerkdienst

Begint: zondag 21 januari 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 21 januari 2018 om 15:45

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n):  Kerk

Liturgie:
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Geloofsbelijdenis Gez. 161
Gebed
Leeronderwerp NGB 19
Schriftlezing Johannes 1: 1 – 18
Lied Ps. 89: 1, 6
Onderwijs
Amenlied Gez. 164 (2x)
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte
Slotzang Gez. 165 (2x)
Zegen (gezongen amen – versie Ps. 89: 18)

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933