Kerkdienst

Begint: zondag 10 september 2017 om 14:30
Eindigt: zondag 10 september 2017 om 15:45

Voorganger: ds. W. Jagersma (Sauwerd)
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Welkom
Votum en groet
‘Breng ons samen’ (Sela)
Gebed
Lezen: Genesis 11: 27 – 12: 9
(Kindermoment)
Gezang 3 (Abraham, Abraham)
Preek
Psalm 90: 1, 6 en 8
Geloofsbelijdenis + Nieuwe liedboek 939 (op U alleen, mijn licht en kracht, melodie van Opwekking 575, Jezus alleen)
Gebed
Collecte
Nieuwe liedboek 657: 1, 3 en 4 (Zolang wij ademhalen) (= tussentijds 175)
Zegen

Luisteren:

Download MP3

 

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933