Kerkdienst

Begint: zondag 3 juni 2018 om 14:30
Eindigt: zondag 3 juni 2018 om 15:45

Voorganger: ds. A.M. Postma (Veendam)
Collecte(n): Kerk

Liturgie:
Welkom & Mededelingen
Stil gebed
Votum & Vredegroet
Zingen Psalm 66:1&7(GK 2006)
Gebed
Bijbellezing Psalm 16
Zingen Psalm 18:1&9 (GK 2006)
Tekst Psalm 16:10
Verkondiging & Gebed
Zingen Psalmen voor Nu 16
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 167:1,2,3 (GK 2006)
Zegen

Luisteren:
Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.

GKV Hoogkerk / Hoendiep 233 / 9745 EG Groningen / Tel. 050 – 2041933